linkedintwitterfacebookyoutube
kytola-logo
kytola-logo

Esitteet

  • Metalliputkiset virtausmittarit
  • Malli MP
  • Hälytykset virtausmittareille
  • Malli NK

Laskukaavoja kaasuvirtausmittareille

Virtausmittarit kaasuille

Vakiotyyppiset KYTÖLÄ -virtausmittarit ilmalle osoittavat virtauksen NORMITILAVUUSVIRTANA [Nl/min] (määritelty 0°C, 1.013 bar) kalibrointiolosuhteissa 20°C, 1.013 bar.

Mikäli mitattavan kaasun tiheys, paine tai lämpötila poikkeavat kalibrointiolosuhteissa olevan ilman arvoista, voidaan korjaus suorittaa seuraavan kaavan avulla:


formula-1 fi


V = todellinen virtaus (Nl/min)

V0 = virtausmittarin näyttämä (Nl/min)

r1 = ilman suhteellinen tiheys (1)

r2 = mitattavan kaasun suhteellinen tiheys, ilma = 1

p1 = normaali ilmakehän paine (1.013 bar abs.)

p2 = mitattavan kaasun paine (bar abs.)

T1 = kalibrointilämpötila Kelvineinä = 293°K (=20°C)

T2 = mitattavan kaasun lämpötila Kelvineinä [°K]

Esimerkki

Ilmalle kalibroitu mittari näyttää 200 Nl/min mitattaessa hiilidioksidia (suht. tiheys = 1.53)
paineessa 3 bar abs. (=2 bar ylipainetta).


formula-2 fiV0 = virtausmittarin näyttämä = 200 Nl/min

r1 = ilman suhteellinen tiheys = 1

r2 = hiilidioksidin suhteellinen tiheys = 1.53

p1 = normaali ilmakehän paine = 1.013 bar abs.

p2 = hiilidioksidin paine = 3 bar abs.

T1 = kalibrointilämpötila Kelvineinä = 293°K (=20°C)

T2 = hiilidioksidin lämpötila Kelvineinä = 293°K

 

 

 Rekisteriseloste  |  © Kytola All Rights Reserved