linkedinyoutubefacebook
kytola-logo
kytola-logo
Kerainandnew

Översikt

För provtagning, mätning och analys av aeroba bakterier, svampar och mikrober i luften. Utrustningen kan ta prover från tre separata utrymmen samtidigt utan att proverna blandas.

Provtagningsanordningen består av en vakuumpump, flödesmätare som är utrustade med regleringsventiler och en fast timer som kan schemaläggas. Vi levererar också Andersen sexstegs kaskadimpaktorer. Paketet innehåller slangar med snabbkopplingar som är lätta att fästa på pumpen. Som alternativ kan vi erbjuda ett mätområde som krävs för kemisk provtagning till pumpen.

Anordningen används för mikrobprovtagning i inomhusluft i alla hushålls-, arbets- och fritidsutrymmen där gaser eller andra föroreningar kan förekomma och ge upphov till hälsorisker. Vanligtvis sker detta när oönskad fukt, kondens eller vatten orsakar mögelskador.

Apparaten är försedd med

- vakuumpump (230 VAC/120 VAC)
- Kytola flödesmätare med regleringsventiler
- tillhörande slangar med snabbkopplingar
- enastående konstruktion: tre samtida prov ger anmärkningsvärt tidsbesparande vid provtagning
- integrerat system med tidsomställare





Apparaten för luftprovtagning är mycket praktisk att använda

- eldriven
- försedd med handtag
- anslut och använd
- levereras färdigt kalibrerad och användningsklar

Tillval

- Andersen-typ av sexstegs kaskadimpaktorer
- Flödesmätare för provtagning av lättflyktiga organiska föreningar (VOC)


Nedladdningar och support

Skicka oss e-post Ladda broschyr

Produktnyckel

se Modell ind

Registerbeskrivning  |  © Kytola All Rights Reserved